Ruta de l’Energia

Al Consorci de la Ribera us proposem una sèrie de visites guiades per les instal·lacions de la Ribera on la sostenibilitat i el medi ambient són una de les seues prioritats. Es poden visitar dues en un matí.

Parc fotovoltaic amb seguidors a Montserrat.100 kW de potència fotovoltaica optimitzant el rendiment de la instal·lació amb panells solars que segueixen la trajectòria del Sol.
Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a un edifici municipal d’ Albalat de la Ribera. Instal·lació solar connectada a la xarxa elèctrica ubicada al terrat d’un edifici de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera.
Estació depuradora d’aigues residuals a Carcaixent.  Explicació del procediment de depuració d’aigües residuals i aprofitament dels residus d’una depuradora per a generar biogàs i energia elèctrica connectada a la xarxa.
Embassament hidràulic de Tous. Emmagatzemament d’aigua per al regadiu i abastiment de pobles i ciutats, per a la contenció de riuades. Impacte ambiental sobre els rius.
Skip to content