Educació

El futur està en mans de la joventut i per això des del Consorci de la Ribera vos oferim diverses propostes didàctiques adreçades als cursos d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius que tracten temes sobre com reduir el impacte ambiental de les nostres accions.

El Consorci de la Ribera a més, participa a projectes educatius d’àmbit europeu. Són programes on es tracta el tema de la sostenibilitat utilitzant noves metodologies pedagògiques. El professorat en aquesta secció trobarà recursos que els seran d’utilitat per a treballar amb l’alumnat.

Skip to content