Formació

Jornada “Energía, Medi Ambient i Educació”

Sueca, 15 de maig de 2018.

Avda. José Maiques s/n- 46410 Sueca.

(Edifici Mancomunitat Ribera Baixa)

Programa provisional

Inscripció Jornada

 

Jornada “Reptes per a una mobilitat saludable, segura i sostenible en l’àmbit educatiu”

Sueca, 24 de maig de 2018.

Avda. José Maiques s/n- 46410 Sueca.

(Edifici Mancomunitat Ribera Baixa)

Programa provisional

Inscripció Jornada

 

Jornada CEFIRE CTEM “Intercambi d’Experiencies en Sostenibilitat en Centres Escolars”

Sueca, 15 i 24 de maig de 2018.

Avda. José Maiques s/n- 46410 Sueca.

(Edifici Mancomunitat Ribera Baixa)

Programa provisional

Inscripció Jornada en la página web del CEFIRE CTEM

Els docents que es subscriuen a la jornada del CEFIRE CTEM també han d’inscriure’s en les altres dues Jornades.